Veiligheidsregels

peltor protectorOmdat we met vuurwapens schieten is veiligheid van het grootste belang, wanneer men zich echter houd aan de veiligheidsregels dan is de schietsport net zo veilig als schaken.

Hieronder staan de veiligheidsregels zoals ze bij Perfection gehanteerd worden. Om de veiligheid op de baan te kunnen waarborgen zijn er ten tijde van het schieten op de woensdagavond twee baancommandanten aanwezig. De baancommandanten houden toezicht, corrigeren verenigingsleden (indien nodig, ook elkaar) en geven instructie aangaande alle volgende onderwerpen.

 
 1. Behandel elk vuurwapen alsof het geladen is.

 2. Houd de loop altijd in een veilige richting.

 3. Houd uw vinger van de trekker, langs de trekkerbeugel tot het moment dat het wapen gericht is.

 4. Speel nooit met vuurwapens, richt nooit op iemand, wees zeker van uw doel.

 5. Beoefen het laden en ontladen van een nieuw of onbekend wapen op een veilige plek, zoals het schietpunt.

 6. Laat nooit een (on)geladen wapen onbeheerd liggen.

 7. Laat het wapen bij calamiteiten op de baan altijd open liggen, magazijn eruit of trommel open.

 8. veiligheidsbrilZorg bij het overdragen van een wapen dat het ongeladen is, met de slede naar achter (pistool), de trommel geopend (revolver) of de grendel naar achter (geweer). In alle gevallen met de patroonhouder verwijderd.

 9. Combineer het schieten NOOIT met alcohol.

 10. Wijs medeschutters of eventueel (on)veilig gedrag.

 11. Aanwijzingen van de baancommandant dienen ten alle tijde strikt te worden opgevolgd.

 12. Geen wapens buiten het schietpunt laden of dragen.

 13. Geen verlof, dan ook geen munitie meenemen.

 14. Na de schietbeurt, schietpunt opruimen.

 15. Draag altijd gehoorbescherming en veiligheidsbril.

 16. Bij storing aan wapens en/of munitie, het wapen in veilige richting neerleggen en de baancommandant roepen.