Aanvullende veiligheidsregels en wapenhantering

  • Maximaal 2 personen op een schietpunt.

Wanneer er instructie gegeven wordt is het mogelijk om met 2 personen op een schietpunt aanwezig te zijn, het komt echter regelmatig voor dat “liefhebbers” achter de schietpunten staan om te kijken. We begrijpen dat dit mooi is, echter dit hindert de baancommandanten in het bewaren van het overzicht. Vandaar dat de baancommandanten erop zullen toezien dat er max. 2 personen per schietpunt aanwezig mogen zijn. De overige leden zullen achter het glas moeten kijken/wachten. 

  • Opruimen!

We gaan er van uit dat iedere schutter de hulzen om zijn schietpunt heen even opruimt wanneer hij of zij klaar is met zijn schietbeurt. Orde en netheid zorgen voor veiligheid. De baancommandanten kunnen mensen hierop aanspreken. Na 22:00 uur ruimen we gezamenlijk op.

  • Problemen

Als een schutter een probleem heeft en deze zelf niet kan oplossen steekt deze een hand omhoog zodat de baancommandanten dit kunnen zien. Indien de schutter ligt dient deze zijn voet omhoog te doen. Een van de baancommandanten komt dan kijken en zal de noodzakelijke vervolg stappen ondernemen.

  • Vast vuren! / Stop Stop Stop 

Wanneer er een noodsituatie is, bijvoorbeeld een ongeluk, of de stroom en/of verlichting valt uit. Dan zal een baancommandant het commando Vast vuren! of Stop, Stop, Stop gebruiken. Bij dit commando dient iedere schutter zijn schietoefening te staken, het wapen neer te leggen op de tafel (geladen of ongeladen) met de loop in de richting van de kogelvanger en doet vervolgens 2 stappen naar achteren. De schutter blijft op die plaats totdat hij een ander commando heeft ontvangen van een baancommandant of veiligheids functionaris. Naar gelang de situatie geschikt is kan deze besluiten de schietsessie te hervatten ofwel te evacueren.

  • Transport en vasthouden van wapens op de baan

De manier waarop een wapen vastgehouden dient te worden is belangrijk op de baan. Wanneer een wapen op de juiste manier gedragen wordt is het voor iedereen, leden en baancommandanten, duidelijk of het wapen veilig is. 

Onze veiligheidsreglementen en instructies op de baan geven daar meer inzicht in.

  • Introducé

Wanneer een schutter een introducé mee wenst te nemen dient dit vooraf aangegeven te worden bij het bestuur (te veel op 1 avond is lastig). Het bestuur zal met het betreffende lid overleggen wie de introducé gaat begeleiden, mogelijk wordt een ander lid of bij voorkeur een basistrainer gevraagd om de introducé te begeleiden.

  • De baancommandant heeft gelijk!

De baancommandant is verantwoordelijk voor wat er op de baan gebeurt. Beslissingen genomen door de baancommandant dienen door iedereen te worden opgevolgd. Discussies hierover worden niet gevoerd op de baan maar na afloop van de schietavond in de kantine in het bijzijn van het aanwezige bestuur.